Anunt – primul termen de plată a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren, respectiv a impozitului asupra mijloacelor de transport

ANUNȚ

În temeiul art. 4951 Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal, vă reamintim că:

Pentru anul 2018, primul termen de plată a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren, respectiv a impozitului asupra mijloacelor de transport este 02 aprilie  2018

 Totodată, aducem la cunoștința contribuabililor persoane fizice și juridice că, pentru achitarea integrală până la 02 aprilie 2018 inclusiv a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren, respectiv a impozitului pe mijloacele de transport, bonificaţia stabilită de consiliul local este de 10%.

 

Primarul Municipiului Târnăveni                        Director executiv Direcția economică
  Sorin Nicolae Megheșan                                         Rodica Muth

 

  

Întocmit/redactat: șefserviciu Elena-Cristina Barbu