Anunt Publicitate numarul 164392 – Servicii medicale profilactice de medicina muncii

 

Autoritate contractanta

Primaria Municipiului Tarnaveni

Adresa postala:  Piata Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Punct(e) de contact:  CLAUDIU MIHAI ROSCA , Tel.  +40 265443400 , Email:  tirnaveni@cjmures.ro, office@primariatarnaveni.ro , Fax:  +40 265446312 , Adresa internet (URL):  www.primariatarnaveni.ro

 Detalii anunt

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Servicii

Denumirea achizitie: Servicii medicale profilactice de medicina muncii

CPV: 85147000-1-Servicii de medicina muncii (Rev.2)

Descrierea contractului: Servicii medicale profilactice pentru supravegherea starii de sanatate a salariatilor, conform legislatiei in vigoare.

Valoarea estimata fara TVA: 20000.00 RON

Conditii contract: Durata contractului este de 12 luni.Perioada de valabilitate a ofertei 60 de zile.Pretul va fi exprimat in lei fara TVA,pe persoana, pentru fiecare investigatie in parte ( conf. Anexei 1 din Caietul de sarcini), precum si valoarea totala, fara TVA. Investigatiile medicale se vor efectua la sediul autoritatii contractante, in afara de cele care necesita deplasarea la un laborator medical. Numarul de exeamene medicale poate sa creasca sau sa scada in functie de fluctuatia angajatilor.

Conditii participare: Achizitia se va finaliza prin Catalogul electronic din SEAP. Documentatia de elaborare a ofertei se regaseste in fisierele atasat mai jos

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut.

Termen limita primire oferte: 04.04.2018

Informatii suplimentare: Ofertele se vor prezenta in plic inchis la Primaria municipiului Tarnaveni, cam 23 Registratura, pana la data de 04.04.2018, ora 14. Operatorul economic a carui oferta va fi selectata va primi odata cu comunicarea privind rezultatul selectiei, invitatia de a publica respectiva oferta in cadrul catalogului electronic SEAP. Operatorul economic are obligatia sa publice achizitia in SEAP, in maxim 2 zile lucratoare de la primirea invitatiei indicand campurile dupa care se va efectua cautarea reperului in catalog ( ofertant, cod CPV si denumire serviciu ). Nepublicarea informatiilor in SEAP, atrage respingerea ofertei depuse la sediul autoritatii contractante.Informatii, ing. Beleanu Constanta, Birou Protectia Muncii, tel.026544340, int. 27, email:achizitii@primariatarnaveni

Fisiere atasate: