nr 46 din 30.05.2019 privind indicatorii tehnico- economici actualizati aferenti obiectivului de investiţii „Modernizare străzi în municipiul Târnăveni” conform anexei.

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
C
ONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E A nr.46/30.05.2019

 

         Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 30.05.2019;
Văzând  Raportul de specialitate cu nr. 10593/22.05.2019 întocmit de ing. Muth Teodor, şef birou Investiţii, achiziţii, servicii publice;
         În temeiul art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
         În baza prevederilor art. art 36,  alin. 1 şi art. 45, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

HOTĂRĂŞTE

 

         Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico- economici actualizati aferenti obiectivului de investiţii „Modernizare străzi în municipiul Târnăveni” conform anexei.

         Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

 

    Preşedinte de şedinţă,                                                                   Avizează pentru legalitate,
        Popa Felician                                                                                             Secretar
                                                                                                                              Stefan Blanaru

                                                                        

 

 

 

 

Anexa la HCL nr.46/30.05.2019

 

     Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei:

(actualizaţi in mai 2019 conform HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investitii finantate din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare)

 

  1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA 15.272.810,99 lei
    din care:
    – construcţii montaj ( C+M ) 13.307.131,94 lei 
  1. Eşalonarea investiţiei ( INV/C+M ) 12.848.968,61 lei/11.182.463,82 lei, fara TVA:
  2. – anul I: 12.848.968,61 lei / C+M 11.182.463,82 lei
  3. Durata de realizare ( luni )

Durata de implementare a proiectului este de un an, executia propriu-zisa fiind de 9 luni .

  1. Capacităţi ( în unităţi fizice şi valorice )

A. Realizarile proiectului in unitati fizice

Strada Stelelor

o Lungimea : L=100,00m

o Latimea partii carosabile: L1=60,00m l1=5.50m, L2=40,00 l2=4.00m

o Suprafaţa partii carosabile: 510,00 mp,

o Suprafata trotuare: 245,00mp.

o Canalizare pluviala – lungimea de 130,00m, este din teava PEHD Dn 315 si este prevazuta cu 3 camine si 4 guri de scurgere

o Zid de sprijin de 28,00m lungime si inaltimea de 3,50m.

Valoare cu TVA: 225.523 lei

Strada Sticlarilor

o Lungimea: L=233,00m
o Latimea partii carosabile: L1=189,00m l1=6,00m
L2=44,00 l2=5,500m
o Suprafaţa partii carosabile: 1430,00 mp,
o Suprafata trotuare; 775,00mp.
o Canalizare pluviala – lungimea de 240,00m, este din teava PEHD Dn 315 si este prevazuta cu 5 camine si 10 guri de scurgere
o Zone verzi pe o suprafata de 250,00mp,
Valoare cu TVA: 421.862 lei

Strada Tractoristilor

o Lungimea partii carosabile: L=261,00m
o Latimea partii carosabile: l=6,00m
o Suprafaţa partii carosabile: 1570,00 mp,
o Suprafata trotuare: 820,00mp.
o Canalizare pluviala – lungimea de 100,00m, este din teava PEHD Dn 250 si este prevazuta cu 2 camine si 4 guri de scurgere.
o Rigola tip Scafa are lungimea de 300,00m.
Valoare cu TVA: 416.068 lei

Strada Timisului

o Lungimea partii carosabile: L=128,00m
o Latimea partii carosabile: l=6,00m
o Suprafaţa partii carosabile: 750,00 mp,
o Suprafata trotuare: 385,00mp.
o Rigola tip Scafa are lungimea de 250.
Valoare cu TVA: 193.576 lei

Strada Recoltei

o Lungimea partii carosabile: L=119,00m
o Latimea partii carosabile: L1=50,00m l1=3,50m, L2=69,00 l2=5,0m
o Suprafaţa partii carosabile: 560,00 mp,
o Suprafata trotuare: 280,00mp.
o Rigola carosabila de 15,00m lungime.
o Zone verzi pe o suprafata de 125,00mp.
Valoare cu TVA:144.475 lei

Strada Plevnei

o Lungimea partii carosabile: L=284,00m
o Latimea partii carosabile: l=5,50m
o Suprafaţa partii carosabile: 1560,00 mp,
o Suprafata trotuare: 820,00mp.
o Canalizare pluviala – lungimea de 270,00m, este din teava PEHD Dn 250 si este prevazuta cu 5 camine si 10 guri de scurgere
o Zone verzi pe o suprafata de 320,00mp.
Valoare cu TVA: 468.511 lei

Strada Mesteacanului

o Lungimea partii carosabile: L=245,00m
o Latimea partii carosabile: l=5,50m
o Suprafaţa partii carosabile: 1370,00 mp,
o Suprafata trotuare: 760,00mp.
o Canalizarea pluviala care descarca in strada Digului are lungimea de 80,00m, este din teava PEHD Dn 315 si este prevazuta cu 2 camine si 4 guri de scurgere.
o Canalizarea pluviala care descarca in strada Pandurilor are lungimea de 150,00m, este din teava PEHD Dn 315 si este prevazuta cu 3 camine si 6 guri de scurgere.
o Zone verzi pe o suprafata de 260,00mp.
Valoare cu TVA: 405.855 lei

Strada Marasesti

o Lungimea partii carosabile: L=192,00m
o Latimea partii carosabile: l=5,50m
o Suprafaţa partii carosabile: 1150,00 mp,
o Suprafata trotuare: 555,00mp.
o Canalizarea pluviala – lungimea de 130,00m, este din teava PEHD Dn 250 si este prevazuta cu 3 camine si 6 guri de scurgere
o Zone verzi pe o suprafata de 375,00mp.
 Valoare cu TVA: 303.767 lei

Strada Progresului

o Lungimea partii carosabile: L=268,00m
o Latimea partii carosabile: l=6,00m
o Suprafaţa partii carosabile: 1600,00 mp,
o Suprafata trotuare: 550,00mp.
o Canalizarea pluviala – lungimea de 160,00m, este din teava PEHD Dn 400 si este prevazuta cu 5 camine si 12 guri de scurgere.
o Zone verzi pe o suprafata de 400,00mp.
Valoare cu TVA: 418.918 lei

Strada Digului

o Lungimea partii carosabile: L=471,00m
o Latimea partii carosabile: l=3,50m
o Suprafaţa partii carosabile: 2240,00 mp,
o Suprafata trotuare: 720,00mp.
o Canalizarea pluviala – lungimea de 290,00m, respectiv pana la strada Mesteacanului si este din teava PEHD Dn 250 si este prevazuta cu 6 camine si 6 guri de scurgere, iar pana la strada Progresului canalizarea are lungimea de 150,00m, si este din teava PEHD Dn 315 si este prevazuta cu 3 camine si 6 guri de scurgere
o Zone verzi pe o suprafata de 450,00mp.
Valoare cu TVA: 605.894 lei

Strada Lacramioarei

o Lungimea partii carosabile: L=274,00m
o Latimea partii carosabile: l=6,00m
o Suprafaţa partii carosabile: 1640,00 mp,
o Suprafata trotuare: 950,00mp
o Canalizarea pluviala care descarca in strada Digului are lungimea de 115,00m, este din teava PEHD Dn 250 si este prevazuta cu 3 camine si 6 guri de scurgere.
o Canalizarea care descarca in strada Pandurilor are lungimea de 105,00m, este din teava PEHD Dn 250 si este prevazuta cu 3 camine si 6 guri de scurgere.
Valoare cu TVA: 469.169 lei

Strada Infratirii

o Lungimea partii carosabile: L=492,00m
o Latimea partii carosabile: L1=170,00m l1=3,50m, L2=40,00m l2=4,00m, L3=70,00m l3=3,50m, L4=212,00m l4=4,00m
o Suprafaţa partii carosabile: 2015,00 mp,
o Suprafata trotuare: 750,00mp.
o Rigola tip Scafa pe lungimea de 210,00m
o Canalizarea pluviala de 260,0 m lungime din teava PEHD Dn 250, prevazuta cu 4 camine si 6 guri de scurgere.
Valoare cu TVA: 575.457 lei

Strada Aviatiei

o Lungimea: L=242,00mm
o Latimea partii carosabile: l=5,50m
o Suprafaţa partii carosabile: 1345,00 mp,
o Suprafata trotuare: 590,00mp..
o Rigola prefabricata tip « SCAFA » de 30x12cm, in lungime de 480,00m
Valoare cu TVA: 344.438 lei

Strada Paltinis

o Lungimea: L=133,00mm
o Latimea partii carosabile: l=3,70m
o Suprafaţa partii carosabile: 520,00 mp,
o Suprafata trotuare: 260,00mp.
o Rigola prefabricata tip « SCAFA » de 30x12cm, in lungime de 67,00m
o Rgola carosabila de 45,0 m lungime
Valoare cu TVA: 203.103 lei

Strada Morii

o Lungimea: L=490,00m
o Latimea partii carosabile:L1=370,00m l1=5,50m, L2=120,00m l2=3,50m
o Suprafaţa partii carosabile: 2700,00 mp,
o Suprafata trotuare: 690,00mp.
o Rigola betonata tip 1, lungimea de 300,00m, sectiune triunghiulara 90×30 cm
o Rigola carosabila tip 1, lungimea de 30,00m, din beton armat C25/30
o Rigola carosabila tip 2, lungimea de 7,00m, din beton armat C25/
o Zone verzi pe o suprafata de 125,00mp.
Valoare cu TVA: 526.618 lei

 Strada Albinei

o Lungimea: L=219,00m
o Latimea partii carosabile: l=3,50m
o Suprafaţa partii carosabile: 770,00 mp,
o Rigola betonata tip 1, lungimea de 95,00m, sectiune triunghiulara 90×30 cm
o Rigola existenta in lungime de 200,00m va fi reparata
Valoare cu TVA: 158.341 lei

Strada George Cosbuc

o Lungimea: L=790,00m
o Latimea partii carosabile:
– Tronson 1 L=430,00m l=6,00m
– Tronson 2 L=88,00m l=3,00m
– Tronson 3 L=272,00m l=3,00m
o Suprafaţa partii carosabile: 3.800,00 mp,
o Suprafata trotuare: 1075,00mp..
Evacuarea apelor se realizeaza astfel :

Tronson 1

o Rigola betonata tip 4, lungimea de 185,00m, sectiune trapezoidala,
o Rigola tip Scafa, lungimea de 380,00m,
o Rigola carosabila tip 1, lungimea de 30,00m, din beton armat C25/30

Tronson 2

o Rigola tip Scafa, lungimea de 85,00m,

Tronson 3

o Rigola tip Scafa, lungimea de 260,00m,
o Rigola carosabila tip 1, lungimea de 6,00m, din beton armat C25/30
o Zone verzi pe o suprafata de 360,00mp.
 Valoare cu TVA: 818.818 lei

Strada Bazinului

o Lungimea: L=242,00m
o Latimea partii carosabile: L1=45,00m l1=5,00m, L2=197,00m l2=5,50m
o Suprafaţa partii carosabile: 1335,00 mp,
o Suprafata trotuare: 595,00mp..
o Rigola betonata tip 1, lungimea de 195,00m
o Rigola tip Scafa, lungimea de 190,00m,
o Rigola carosabila tip 1, lungimea de 7,00m, din beton armat C25/30
o Rigola carosabila tip 3, lungimea de 10,00m, din beton armat C25/30
Valoare cu TVA: 311.690 lei

Strada Petru Maior

o Lungimea: L=326,00m
o Latimea partii carosabile: l=5,50m
o Suprafaţa partii carosabile: 1930,00 mp,
o Suprafata trotuare: 1210,00mp.
o Rigola betonata tip 3, lungimea de 320,00m
o Podet din cadre tip P2 de 12.00m lungime.
Valoare cu TVA: 603.873 lei

Strada Codrului

o Lungimea: L=651,00m
o Latimea partii carosabile: l=5,00m
o Suprafaţa partii carosabile: 3330,00 mp,
o Suprafata trotuare: 1615,00mp.
o Rigola betonata tip 2, lungimea de 220,00m
o Rigola betonata tip 5, lungimea de 420,00m,
o Rigola carosabila tip 3, lungimea de 15,00m, din beton armat C25/30
Valoare cu TVA: 812.349 lei

Strada Viticultorilor

o Lungimea: L=315,00m
o Latimea partii carosabile: l=5,00m
o Suprafaţa partii carosabile: 1630,00 mp,
o Suprafata trotuare: 560,00mp.
o Rigola betonata tip 1, lungimea de 85,00m
o Rigola betonata tip 3, lungimea de 220,00m,
o Rigola carosabila tip 3, lungimea de 15,00m.
o Zid de sprijin de 30,00m lungime si inaltimea de 4,50m.
Valoare cu TVA: 501.092 lei

Strada Ciocarliei

o Lungimea: L=377,00m
o Latimea partii carosabile: L1=167,00m l1=6,00m, L2=93,00m l2=4,00m,
L3=65,00m l3=3,00+3.00m, L4=93,00m l4=4,00m
o Suprafaţa partii carosabile: 2075,00 mp,
o Suprafata trotuare: 420,00mp
o Rigola betonata tip 1, lungimea de 167,00m
o Rigola betonata tip 3, lungimea de 190,00m,
o Rigola carosabila tip 1, lungimea de 10,00m.
o Rigola betonata tip 5, lungimea de 10,00m.
o Zid de sprijin de 25,00m lungime si inaltimea de 3,00m
Valoare cu TVA: 513.072 lei

Strada Narciselor

o Lungimea: L=322,00m
o Latimea partii carosabile: L1=260,00m l1=5,50m, L2=62,00m l2=4,00m
o Suprafaţa partii carosabile: 1720,00 mp,
o Suprafata trotuare: 480,00mp.
o Rigola betonata tip 1, lungimea de 305,00m, care descarca in canalizarea pluviala racordata la cea de pe strada 22 Decambrie
Valoare cu TVA: 354.057 lei

Strada Plugarilor

o Lungimea: L=1086,00m
o Latimea partii carosabile:

Tronson 1

L1 =497,00m l1=5,00m
L2 =205,00m l2=6,00m
L3 =191,00m l1=5,00m

Tronson 2

L=193,00m l=3,50m
o Suprafaţa partii carosabile: 5200,00 mp,
o Suprafata trotuare: 2165,00mp.
o Rigola carosabila tip 3, lungimea de 15,00m,
o Rigola betonata existenta, lungimea de 220,00m, sectiune dreptunghiulara – pe care se vor realiza reparatii,
o Rigola betonata existenta, lungimea de 175,00m – refacere rigola betonata tip 4, sectiune trapezoidala,
o Rigola betonata de acostament, lungimea 230,00m – pe care se vor realiza reparatii,
o Rigola betonata existenta, lungimea de 55,00m, sectiune dreptunghiulara – pe care se vor realiza reparatii,
o Rigola carosabila tip 1, lungimea de 40,00m, din beton armat C25/30
Valoare cu TVA: 1.226.610 lei