ANUNȚ privind combaterea buruienii  AMBROZIA (Ambrosia artemisiifolia)

Ambrozia este o buruiană aparent inofensivă, dar care poate cauza probleme  serioase de sănătate persoanelor alergice, deoarece produce cantitați mari de polen, care prin diseminare anemocorică, poate fii unul dintre principalii declanșatori ai rinitei alergice(„febra fanului”).

Conform art.1din Legea nr.62/2018, proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații si ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere  și distrugere a buruienii, pentru evitarea instalării si răspandirii vegetației adventive invazive si eliminarea ei in cazul prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane.

Lucrările de întretinere a terenurilor prin cosire repetată, manual sau mecanic,in functie de locul si suprafața infestată, smulgere in cazul unor suprafețe izolate, erbicidare sau alte metode specifice, în scopul distrugerii și al prevenirii răspandirii acesteia, in perioada cuprinsă între  răsărirea acestei plante și apariția primelor inflorescențe, au loc pana la sfarșitul perioadei de vegetație a buruienii ambrozia.

Nerespectarea  obligațiilor prevăzute de art.1 din Legea nr.62/2018 constituie contravenție și se sancționează cu avertisment.

Conform art.3 alin.2 din Legea 62/2018, nerespectarea prevederilor din avertisment de catre prorietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii de lucrări  administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, etc.,constituie contravenție și se sancționează cu amendă, aplicată de către autoritațile administrației publice locale pe a cărei rază teritorială se află și are loc controlul, prin personal  împuternicit de primar.

 

                                                          P R I M A R,
                                                 Sorin  Nicolae  Megheșan