Organizare examen de atestare a persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de condominii și examen de reatestare a administratorilor

ANUNT

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI organizează examen de atestare a persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de condominii și examen de reatestare a administratorilor ( conform dispozițiilor prevăzute în art.64, alin.(10) din Legea nr.196/2018)

A. Pentru obținerea atestatului de ”administrator de condominii”, se pot înscrie la examen persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

Condiții generale:

 • să aibă cetățenia română
 • să aibă capacitate deplină de exercițiu
 • să aibă starea de sănătate corespunzătoare desfășurării unei astfel de activități, confirmată în scris de către medicul de familie
 • să aibă cel puțin studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
 • să aibă pregătire profesională corespunzătoare postului de administrator, conform legii
 • să aibă cunoștințe de utilizare PC
 • să nu fi fost condamnat sau să nu fie în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni, dovada făcându-se pe bază de certificat de cazier judiciar.

Actele necesare pentru dosarul de atestare în funcția de administrator de condominii a persoanelor fizice:

 1. cerere tipizată (descarca aici)
 2. certificatul de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condomii, conform prevederilor art.2, lit.(f) din Legea 196/2018;
 3. curriculum vitae;
 4. copii ale actelor de stare civilă ( carte de identitate, certificat de căsătorie);
 5. copii ale actelor de studii;
 6. certificat de cazier judiciar;
 7. cazier fiscal;
 8. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării examenului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile medicale abilitate.
 9. Alte documente relevante pentru desfășurarea examinării

Cererea tipizată se va obține de la secretarul comisiei.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, vizibil și clar, numărul, data, numele clientului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

La depunerea dosarului, candidații vor prezenta și originalele actelor care compun dosarul de participare la atestare, în scopul confruntării și certificării lor cu mențiunea ” conform cu originalul”.

Examenul constă în susținerea a 2 probe:

 • Proba scrisă – în data de 2 februarie 2021, ora 9.00 la Clubul Femina din incinta Casei de Cultură
 • Interviul : data de desfășurare a interviului va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă

Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere este de 15 zile de la data afișării anunțului, respectiv 28 ianuarie 2021, ora 15.00, la sediul instituției din Municipiul Târnăveni, str. Piața Primăriei nr.7, camera 30.

Persoană de contact : Rusu Felicia – consilier, telefon 0265443400, interior 38.

B. Pentru reatestarea administratorilor, conform prevederilor art. 64, alin.(10) din Legea 196/2018

 Condiții generale:

  • să aibă cetățenia română
  • să aibă capacitate deplină de exercițiu
  • să aibă starea de sănătate corespunzătoare desfășurării unei astfel de activități, confirmată în scris de către medicul de familie
  • să aibă cel puțin studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
  • să aibă pregătire profesională corespunzătoare postului de administrator, conform legii
  • să aibă cunoștințe de utilizare PC
  • să nu fi fost condamnat sau să nu fie în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni, dovada făcându-se pe bază de certificat de cazier judiciar.

 Actele necesare pentru dosarul de atestare în funcția de administrator de condominii a persoanelor fizice:

 1. cerere tipizată (descarca aici)
 2. certificatul de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condomii, conform prevederilor art.2, lit.(f) din Legea 196/2018;
 3. curriculum vitae;
 4. copii le actelor de stare civilă ( carte de identitate, certificat de căsătorie);
 5. copii ale actelor de studii;
 6. certificat de cazier judiciar;
 7. cazier fiscal;
 8. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării examenului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile medicale abilitate.
 9. Alte documente relevante pentru desfășurarea examinării
 10. Copie a atestatului vechi
 • Cererea tipizată se poate obține si de la secretarul comisiei.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, vizibil și clar, numărul, data, numele clientului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
  La depunerea dosarului, candidații vor prezenta și originalele actelor care compun dosarul de participare la atestare, în scopul confruntării și certificării lor cu mențiunea ” conform cu originalul”.
 • Examenul constă în susținerea a 2 probe:
 •  
 • Proba scrisă – în data de 2 februarie 2021, ora 9.00 la Clubul Femina din incinta Casei de Cultură
 • Interviul : data de desfășurare a interviului va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă

Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere este de 15 zile de la data afișării anunțului, respectiv 28 ianuarie 2021, ora 15.00, la sediul instituției din Municipiul Târnăveni, str. Piața Primăriei nr.7, camera 30.

Persoană de contact: Rusu Felicia – consilier, telefon 0265443400, interior 38.

 

BIBLIOGRAFIE:

   1. Legea 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condomiilor
   2. Legea locuinței nr.114/1996 cu modificările și completările ulterioare
   3. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților insituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

 

Primarul Municipiului Târnăveni
Sorin Nicolae Megheșan