nr. 71 din data 26.05.2016 privind aprobarea actualizarii componentei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism din Municipiul Tarnaveni

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

 CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.71/2016

 

 

Privind aprobarea
actualizării componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și
Urbanism din Municipiul Târnăveni

 

 

 

 

 

            Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinara din data de 26.05.2016;

 

 

            Văzând  Referatul  cu
nr. 10679 din  17.05.2016 întocmit de Arh.sef “ ing. Coros Ioan;

 

 

            În
conformitate, cu dispozițiile Legii nr.350/2001 
privind amenajarea teritoriului și urbanismul,
modificată și completată;

 

 

            În temeiul art. 36 alin.
(1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/ 2001, privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,

 

 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

 

 

 

            Art.
1. 
Se
aprobă  actualizarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si
Urbanism din Municipiul Tarnaveni care va avea urmatoarea componenta:

 

 

1. Presedinte: 
Jrs.Meghesan Nicolae  Sorin
“Primar –  Primăria Târnăveni

 

 

2. Secretar   
:  Ing. Coros Ioan- arhitect sef,                          
Primăria  Târnăveni

 

 

3.Membru    
:  Arh. dipl.      
Keresztes Geza             
atestat RUR si MCC Tg.Mures 

 

 

4.Membru    
:  Arh. Gheorghiu Petru Alexandru        – atestat  RUR si MCC Tg.Mures

 

 

5.Membru    
:  Arh. Fisus Danut Ioan                          -atestat RUR  Tg.Mures

 

 

6.Membru    
:  Ing. Dimitriu Oleg                               -Scoala de Arte
si Meserii  C.Brancusi                                                                                     7.Membru     : Sing. Coroș Elena                                
-Comp. Protectia Mediului 

 

 

                                                                                          
Primaria Tarnaveni

 

 

8.Membru   
:Dr. Mihaly Zoltan                                   – medic
veterinar zonal Tarnaveni

 

 

                                                                                       
Directia Sanitar Veterinara Mures

 

 

9.Membru  
:Ing.Muntean Simion                      
        -Sef Ocol Silvic Tarnaveni

 

 

                                                                                       
Directia Silvica Mures     

 

 

10Membru  :Ing. Ioia Ioan                                       -S.C. ELECTRICA S.A.
PL T-veni

 

 

11Membru  :Ing.
Medesan Marius                             -E-ON GAZ ROMANIA.

 

 

12Membru 
:Sing.Mihăilă Victor                                – S.C.
COMPANIA  AQUASERV S.A.

 

 

13Membru  :Ing. Stoian C.Cristian                             – Apele Române

 

 

14.Membru :Ing. David Dragos                                  – Proiectant
constructii civile si ind.

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

            Art.
2. 
Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
primarul municipiului Târnăveni.

 

 

 

 

 

 

 

 

            Președinte
de ședință

 

 

                  Gligor Dorin

 

 

                                                                          
       Avizează pentru legalitate

 

 

                                                                                       
        Secretar,

 

 

                                                                                          
Stefan Blanaru