nr. 79 din data 26.05.2016 privind aprobarea Raportului de evaluare imobiliara pentru proprietatea imobiliara situata in municipiul Tarnaveni, str. Republicii, nr.35, cabinetul nr.3 si a pretulului de pornire la licitaie public

 

 

R O M N I A                                                                                                      

 

 

JUDEȚUL MUREȘ

 

 

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

 

 

CONSILIUL LOCAL      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr.79/2016

 

 

Privind aprobarea Raportului de evaluare
imobiliară pentru proprietatea imobiliară situată în municipiul Târnăveni, str.
Republicii, nr.35, cabinetul nr.3 și a prețulului de pornire la licitație
publică

 

 

 

 

 

            Consiliul local al
Municipiul Târnăveni în sedința ordinară din data de  26 mai 2016;

 

 

            Având în vedere Referatul
de specialitate privind aprobarea Raportului  de evaluare imobiliară pentru proprietatea
imobiliară situată în municipiul Târnăveni, str. Republicii, nr.35, cabinetul nr.3 și aprobarea
prețulului de pornire la licitație publică, întocmit în cadrul Direcției Economice de consilier Damian Carmen
înregistrat sub nr.   
10.879/19.05.2016.             

 

 

          În baza prevederile din OUG
nr.68/28.05.2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau
a unităților administrative- teritoriale cu destinație de cabinete medicale,
precum și a spațiilor în care se desfasoară activități conexe actului medical ,

 

 

             În
temeiul art. 36 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Ă ȘT E

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1 Se aprobă Raportul de evaluare imobiliară pentru
proprietatea imobiliară situată în municipiul Târnăveni, str. Republicii,
nr.35,respectiv, cabinetul nr.3.

 

 

Art. 2   Se aprobă
prețul de pornire la licitație publică  pentru proprietatea imobiliară situată în
municipiul Târnăveni, str. Republicii, nr.35,respectiv, cabinetul nr.3., în
sumă de 11.752 Euro.

 

 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri
se însarcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

                                              

 

 

Președinte de ședință

 

 

                 Gligor Dorin

 

 

 

 

 

                                                                            Avizează pentru legalitate

 

 

                                                                                             
Secretar,

 

 

                                                                              
        Stefan
Blanaru