nr. 2 din data 27.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor alesi la alegerile locale din 05 iunie 2016, ce compun Consiliul local municipiului Tarnaveni

 

 

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

 

 

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

H O T Ă R R EA NR. 2 din 27.06.2016

 

 

privind validarea mandatelor
consilierilor aleși la alegerile locale din 05 iunie 2016, ce compun Consiliul
local municipiului  Târnăveni

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

              
Consiliul Local al municipiului Târnăveni, întrunit în ședința de
constituire, la data de 27.06.2016;

 

 

              
Avănd în vedere:

 

 

             
  procesul-verbal al Comisiei de
validare a Consiliului Local al municipiului Târnăveni;

 

 

              
prevederile art. 31 alin. (5) și art. 45 alin. (1) din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001 republicată,

 

 

           
prevederile art. 7 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a
consiliilor locale aprobat de Ordonanța nr. 35/2002 – modificată de Legea nr.
673/2002.          

 

 

            În
temeiul prevederilor art. 31 alin. (5), art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1)
lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu
modificările și completările ulterioare

 

 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

 

 

 

 

            ART.1 Se validează mandatele
următorilor consilieri aleși în data de 05 iunie 2016, în Consiliul Local al
municipiului Târnăveni:

 

 

              

 
Nr.


Crt.Numele si prenumeleLista


partidului politic, alianței etc. pe
care a candidat0121Antonya MihailPNL2Cimpoca Alin ClaudiuPNL3Cirlea EmanoilPSD4Ciulea-Porime PavelPNL5Dordea Cornel CristianPNL6Fodor Alexandru IosifUDMR7Gligor Dorin PetruPMP8Incze Csaba StefanUDMR9Heghes Octavian RaduPNL10Marcu FlorinPSD11Mihăilescu Alin MariusPSD12Modorcea Ovidiu VasilePNL13Nastase NicolaePSD14Piaskovski StanislavPSD15Popa Felician LucianPNL16Popa OvidiuPNL17Sim Florin DanielPSD18Tutecean Dan CristianPNL19Voda MirceaPNL


 

 

      

 

 

     

 

 

            ART.2.  Prezenta hotărâre poate fi atacată
de cei interesați la instanța de contencios 
administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau comunicare, în
cazul celor absenți de la ședință, 
potrivit art. 31^1 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.
215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

   PREȘEDINTE DE VÂRSTĂ                                                               
SECRETAR

 

 

 

 

 

           Nastase Nicolae                                                                          Stefan
Blanaru

 

 

 

 

 

 

 

 

ASISTENȚII PREȘEDINTELUI DE VÂRSTĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
Heghes Octavian                                                             
Popa Felician