nr. 3 din data 27.06.2016 privind constituirea Consiliului local al municipiului Tarnaveni

 

 

R O M Â N I A

 JUDEȚUL MUREȘ

 MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

 CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

H O T Ă R R EA NR. 3 din 27.06.2016

 

 

 

 

 

privind constituirea Consiliului local
al municipiului Târnăveni

 

 

 

 

 

 

 

 

              
Consiliul Local al municipiului Târnăveni, întrunit în ședința de constituire,
la data de 27.06.2016;

 

 

              
Având în vedere că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 32
alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;

 

 

              
prevederile art. 8 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consillilor
locale aprobată și modificată prin Legea nr.673/2002;

 

 

              În
temeiul prevederilor art. 34 alin. (2), art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1)
lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu
modificările și completările ulterioare

 

 

H O T Ă R Ă Ș T
E:

 

 

 

 

 

               ART.1
Cu data de 27.06.2016, se constată declararea ca legal constituit a Consiliul
local al municipiului  Târnăveni, în
următoarea componeneță: 

 

 

              

 
Nr.


Crt.Numele si prenumeleLista pe care a candidat0121Antonya MihailPNL2Cimpoca Alin ClaudiuPNL3Cirlea EmanoilPSD4Ciulea-Porime PavelPNL5Dordea Cornel CristianPNL6Fodor Alexandru IosifUDMR7Gligor Dorin PetruPMP8Incze Csaba StefanUDMR9Heghes Octavian RaduPNL10Marcu FlorinPSD11Mihăilescu Alin MariusPSD12Modorcea Ovidiu VasilePNL13Nastase NicolaePSD14Piaskovski StanislavPSD15Popa Felician LucianPNL16Popa OvidiuPNL17Sim Florin DanielPSD18Tutecean Dan CristianPNL19Voda MirceaPNL


 

 

      

 

 

           

 

 

                             

 

 

            ART.2.
Cu data prezentei hotărâri încetează mandatul
Consiliului local  al   municipiului Târnăveni constituit prin
Hotărârea Consiliului local al municipiului Târnăveni  nr. 3/21.06.2012 și al consilierilor locali
în funcție.

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE
VÂRSTĂ                                                               
SECRETAR

 

 

 

 

 

           Nastase Nicolae                                                                         
Stefan Blanaru

 

 

 

 

 

 

 

 

ASISTENȚII PREȘEDINTELUI DE VÂRSTĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
Heghes Octavian                                                        
     Popa Felician