Proiecte de HCL – sedinta ordinara din 24.11.2016

download

P.V. – spre aprobare – sedinta ordinara a CL din 27.10.2016
1. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.42/2016
2. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului chiriilor ANL pentru anul 2017
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Listei de prioritati pentru inchirierea locuintelor ANL.
4. Proiect de hotarare privind prelungirea contractelor de inchiriere a spatiilor cu alta destinatie decat locuite.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spatiilor cu alta destinatie decat locuinte.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului si cuantumului burselor scolare.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea sumelor destinate organizarii actiunii “Pomul de Craciun 2016”.
8. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pentru anul 2016
9. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2017.
10. Proiect de hotarare privind modificarea unor sume alocate cultelor religioase din municipiul Tarnaveni prin HCL nr.57/2016
11. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii de utilaje si achizitia de material antiderapant, necesare curatirii si transportului zapezii de pe caile publice si mentinerii in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet.