Proiectul “Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Târnăveni” POCA