ANUNT privind vanzarea prin licitatie publica a unor bunuri imobile

                                               ROMÂNIA Municipiul Tarnaveni Serviciul Impozite si Taxe   Codul de identificare fiscală: 4323535                                                                                                                                                             Nr.13713./ 22.06.2015 Piata Primariei nr

Read more