Regulamentul pentru organizarea concursurilor de recrutare in vederea ocuparii posturilor vacante aferente personalului contractual din aparatul de specialitate a primarului municipiului Tarnaveni si serviciile publice de interes local

ROMÂNIA                                  JUDEÞUL  MUREȘ                               MUNICIPIUL  TÂRNÃVENI                             PRIMAR                                                                   D I S P O Z I T I A Nr._______/__________    

Read more