Rezultatul probei interviu la concursul organizat in data de 25.03.2015 pentru ocuparea posturilor contractuale vacante, asfaltator tr. II si referent gr. IA din cadrul Sectorului Intretinere Reparatii Strazi

Document afișare rezultate interviu               ROMÂNIA         JUDEȚUL MUREȘ   MUNICIPIUL TÂRNĂVENI         Comisia de concurs     Nr.  7437 /26.03.2015                                         

Read more

ANUNT privind modificarea datei de desfasurare a concursului pentru promovarea in grad profesional a functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate a Primariei

ROMÂNIA                                                              JUDEȚUL  MUREȘ                                                          MUNICIPIUL  TÂRNĂVENI                              PRIMĂRIA                                                             Nr. 24855/04.12.2014       ANUNȚ  Privind modificarea datei de desfășurare a concursului pentru

Read more