nr.112 din 19 decembrie 2019 privind modificarea Acordului de Parteneriat incheiatintre Fundatia Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi Cluj – Napoca, Municipiul Tarnaveni, Fundatia Buckner Tg. Mures si Scoala Gimnaziala Nr. 3 Tarnaveni, aprobat prin HCL nr.31/2016,in cadrul proiectului cu titlul „ACUM PENTRU VIITOR – Parteneriat social pentru dezvoltare durabila in Tarnaveni, Mures”

R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL      HOTĂRÂREA nr.112/19.12.2019 privind modificarea Acordului

Read more

nr.109 din 19 decembrie 2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni, precum și ale serviciilor publice de interes local

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                 HOTĂRÂREA nr.109/19.12.2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții

Read more

NR.84/26.09.2019 privind aprobarea completării Anexei nr.5 – Lista bunurilor proprietate publică, aferente serviciilor – gestiunea sisteme de alimentare cu apă aparţinănd domeniului public al municipiului Târnăveni la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, nr. 22/202.662/2010, cu terenurile intravilane situate în Municipiul Târnăveni, str.Rampei nr.8 și str.Grădinilor nr.8, aferente construcțiilor utilizate pentru prestare servicii apă/canalizare, respectiv Uzina de apă și Stația de epurare

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL           HOTĂRÂREA NR.84/26.09.2019 privind aprobarea  completării Anexei nr.5  – Lista bunurilor proprietate

Read more