nr. 106 din 29.11.2018 privind aprobarea închirierii prin licitație publică, aprobarea caietului de sarcini, a instrucțiunilor pentru participarea la licitație și a documentației de atribuirea pentru două parcele de teren cu destinație pășune

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL       HOTĂRÂREA nr. 106/29.11.2018 privind aprobarea închirierii prin

Read more

nr. 104 din 29.11.2018 privind transformarea unor posturi din statul de functii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Tarnaveni

ROMÂNIA                                                                                            JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL      HOTĂRÂREA nr. 104/29.11.2018 privind transformarea unor posturi din statul de functii al aparatului

Read more

nr. 100 din 29.11.2018 privind aprobarea modificării reţelei şcolare a unităţilor de învătământ de stat şi particular preuniversitar din Municipiul Târnăveni pentru anul şcolar 2018-2019

R O M Â N I A                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 100 din 29.11.2018 privind aprobarea

Read more

nr. 94 din 25.10.2018 privind aprobarea transformării unui post contractual vacant de execuție din statul de funcţii al Cabinetului Primarului

ROMÂNIA                                                                                           JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL          HOTĂRÂREA nr. 94/25.10.2018 privind aprobarea transformării unui post contractual vacant de execuție

Read more

nr. 92 din 25.10.2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă, pe o perioadă de un an

R O M Â N I A                                                                        JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL       HOTĂRÂREA nr.92/25.10.2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor

Read more

nr. 91 din 25.10.2018 privind aprobarea Documentației de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Fișa de date, Regulamentul de organizare și desfășurare a licitației publice cu strigare, Contractul cadru de vânzare-cumpărare și formularele de înscriere pentru participarea la licitația publică deschisă, pentru terenul intravilan situat în municipiul Târnăveni, str.1 Decembrie 1918, nr.32

R O M Â N I A               JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL       HOTĂRÂREA nr. 91/25.10.2018 privind aprobarea Documentației de

Read more

nr. 90 din 25.10.2018 privind modificarea Acordului de Parteneriat incheiatintre Fundatia Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi Cluj – Napoca, Municipiul Tarnaveni,FundatiaBuckner Tg. Mures si Scoala Gimnaziala Nr. 3 Tarnaveni, aprobat prin HCL nr.31/2016, in cadrul proiectului cu titlul „ACUM PENTRU VIITOR – Parteneriat social pentru dezvoltare durabila in Tarnaveni, Mures”

R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA NR.90/25.10.2018 privind modificarea Acordului de

Read more