nr. 34 din data 25.02.2016 privind aprobarea valorii de vanzare a spatiilor medicale- cabinetele medicale nr.2 si 5, situate in Tarnaveni str. Republicii, nr.35, a conditiilor de vanzare si imputernicirea Primarului Municipiului Tarnaveni in vederea semnarii contractelor de vanzare-cumparare

    ROMÂNIA  JUDEȚUL MUREȘ                                                                                    MUNICIPIUL TÂRNĂVENI  CONSILIUL LOCAL                            

Read more

nr. 32 din data 25.02.2016 privind transformarea postului de informatician gradul III din statul de functii al Scolii Gimnaziale Avram Iancu Trnveni, intr-un grad de nivel imediat superior

    ROMÂNIA                                                                                             JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI  CONSILIUL LOCAL                 HOTĂRÂREA NR.32/25.02.2016     Privind transformarea

Read more

nr. 29 din data 25.02.2016 privind aprobarea modalitatilor de identificare a beneficiarilor de stimulente educationale sub forma tichetelor sociale pentru gradinita

    ROMÂNIA                                                                                                   JUDEȚUL MUREȘ  MUNICIPIUL TÂRNĂVENI  CONSILIUL LOCAL          HOTĂRÂREA NR. 29/25.02.2016     Privind aprobarea

Read more

nr. 28 din data 25.02.2016 privind aprobarea demolarii imobilului constructie, inscris n CF nr.53764/Tarnaveni(nr.CF vechi 103/N), nr.cad.231-C1, constand in casa reglare gaz cu Sc 47,95 mp , acceptat ca si donatie de la Societatea E-ON GAZ DISTRIBUTIE S.A. si scoaterea constructiei din inventarul domeniului public al municipiului Tarnaveni

    ROMÂNIA   JUDEȚUL MUREȘ  MUNICIPIUL TÂRNĂVENI  CONSILIUL LOCAL                    HOTĂRÂREA NR.28/25.02.2016

Read more

nr. 27 din data 25.02.2016 privind preluarea imobilului – casa de locuit si teren, in suprafaa totala de 1326 mp – situat in municipiul Tarnaveni, str. Plopilor, nr. 45, jud. Mures in domeniul public al Municipiului Tarnaveni si radierea dreptului de administrare operativa inscris in favoarea Administratiei Nationale Apele Romane Administratia Bazinala de Apa Mures

    ROMÂNIA                 JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL      

Read more

nr. 25 din data 25.02.2016 privind aprobarea preluarii bunurilor care fac obiectul dreptului de proprietate privata al Municipiului Tarnaveni si care constituie fondul locativ al municipiului, din administrarea SC Comunale SA Tarnaveni, in domeniul privat al municipiului Tarnaveni, precum si radierea dreptului de administrare operativa inscris in favoarea SC Comunale SA Tarnaveni

    ROMÂNIA     JUDEȚUL MUREȘ     MUNICIPIUL TÂRNĂVENI     CONSILIUL LOCAL     HOTĂRÂREA NR. 25/25.02.2016

Read more

nr. 23 din data 25.02.2016 privind stabilirea consumului lunar de carburanti pentru mijloacele de transport aflate in dotarea Parcului auto propriu si al serviciilor publice subordonate din cadru unitatii administrativ-teritoriale: municipiul Tarnaveni

  ROMÂNIA                                                                          JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL     HOTĂRÂREA NR.23/25.02.2016 Privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru mijloacele

Read more

nr. 22 din data 25.02.2016 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pe anul 2016

ROMÂNIA                                                                                                             JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL       HOTĂRÂREA  NR. 22/25.02.2016 Privind rectificarea bugetului general consolidat

Read more

nr. 20 din data 25.02.2016 privind aprobarea inventarierii patrimoniului public si privat al municipiului Tarnaveni pe anul 2015

ROMÂNIA                                                                                                 JUDEȚUL MUREȘ        MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                            HOTĂRÂREA NR.20/25.02.2016 Privind aprobarea inventarierii  patrimoniului public și privat al

Read more

nr. 19 din data 25.02.2016 privind aprobarea contului de executie al bugetului general al municipiului Tarnaveni si a situatiilor financiare pe anul 2015

ROMÂNIA                                                                                      JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA NR.19/25.02.2016 Privind aprobarea  contului de execuție al bugetului general al municipiului

Read more

nr. 17 din data 28.01.2016 privind propunerea de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului municipiului Tarnaveni pentru anul 2015

ROMÂNIA                                                                                                  JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA NR.17/28.01.2016 Privind propunerea de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale  secretarului

Read more

nr. 16 din data 28.01.2016 privind aprobarea transformarii unor posturi din statul de functii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Tarnaveni in vederea promovarii functionarilor publici

ROMÂNIA                                                                                            JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA NR. 16/28.01.2016 Privind aprobarea transformării unor posturi  din statul de funcții

Read more

nr. 14 din data 28.01.2016 privind aprobarea Planului de actiuni privind lucrarile de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activitati in folosul comunitatii in anul 2016

ROMÂNIA                                                                             JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                      CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA  NR. 14/28.01.2016 Privind aprobarea Planului de actiuni privind lucrarile de interes local

Read more

nr. 12 din data 28.01.2016 privind mandatul acordat reprezentantului municipiului Tarnaveni de a vota in Adunarea Generala a A.D.I AQUA INVEST MURES modificarea preturilor si tarifelor aferente Serviciului de apa si de canalizare

ROMÂNIA                                                                                                                              JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 12/28.01.2016 Privind mandatul acordat reprezentantului municipiului Târnăveni de a vota în

Read more

nr. 9 din data 28.01.2016 privind aprobarea disponibilizarii unor bunuri aflate in domeniul privat al Municipiului Tarnaveni

ROMÂNIA                                                                                                  JUDEȚUL MUREȘ  MUNICIPIUL TÂRNĂVENI  CONSILIUL LOCAL       HOTĂRÂREA NR. 9/28.01.2016       Privind aprobarea disponibilizării unor

Read more

nr. 7 din data 28.01.2016 privind modificarea pct. 14 i pct. 31 din Capitolul VIII al Anexei nr. 1 la HCL nr. 127/2015 privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016

ROMÂNIA                                                                                      JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL  LOCAL   HOTĂRÂREA NR. 7/28.01.2016 Privind modificarea pct. 14 și pct. 31 din Capitolul

Read more

nr. 6 din data 28.01.2016 privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Trnveni pe anul 2016

ROMÂNIA                                                                                                 JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL                                                                        HOTĂRÂREA NR. 6/28.01.2016 Privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni

Read more

nr. 44 din data 26.03.2015 Privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de Serviciul Public de Asistenta Social Tarnaveni pentru perioada 2015-2020

ROMÂNIA                                                                             JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                 CONSILIUL LOCAL     HOTĂRÂREA  NR. 44/26.03.2015 Privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a

Read more