nr. 37 din 23.02.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al „Creșei”– Serviciu social de zi pentru copii

ROMÂNIA                                                                                            JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA nr.37/23.02.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al „Creșei”– Serviciu social

Read more

nr. 36 din 23.02.2017 privind aprobarea Structurii organizatorice şi a Statului de funcţii al Serviciului Public de Asistență Socială

ROMÂNIA                                                                                            JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL               HOTĂRÂREA nr. 36/23.02.2017 privind aprobarea  Structurii organizatorice şi a Statului de

Read more

nr. 35 din 23.02.2017 privind aprobarea transformarii unor posturi din statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni.

ROMÂNIA                                                                                            JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA nr.35/23.02.2017                   Consiliul local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară

Read more

nr. 34 din 23.02.2017 privind aprobarea inventarierii patrimoniului public şi privat al municipiului Târnăveni pe anul 2016

R O M Â N I A                                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ                       MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL             

Read more

nr. 33 din 23.02.2017 privind aprobarea reevaluării clădirilor, construcţiilor speciale şi terenurilor care aparţin domeniului public al municipiului Târnăveni la data de 31.12.2016

  R O M Â N I A                                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ                       MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL           

Read more

nr. 28 din 23.02.2017 privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Târnăveni pentru anul şcolar 2017-2018

R O M Â N I A                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA  nr.28/23.02.2017  privind aprobarea organizării reţelei şcolare

Read more

nr. 16 din 26.01.2017 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială în anul 2017

ROMÂNIA                                                                             JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                                     CONSILIUL LOCAL     HOTĂRÂREA  NR. 16/26.01.2017 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind

Read more

nr. 4 din 26.01.2017 – privind majorarea impozitului pe clădiri datorat pentru imobilul situat în municipiul Târnăveni str Viitorului nr. 13 F începând cu 01.01.2017

R O M Â N I A                                                                                          JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL  LOCAL HOTĂRÂREA NR. 4 din 26 ianuarie 2017

Read more

nr. 3 din 26.01.2017 – privind validarea modificărilor efectuate prin Dispoziţia Primarului nr. 1823/27.12.2016 asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2016

R O M Â N I A                                                                 JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr.3/26.01.2017 privind validarea modificărilor efectuate prin

Read more