nr. 62 din data 28.06.2007 privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de vizita in municipiul Târnãveni a unei delegaþii din Germania care a insotit la Tarnaveni fanfara din Meitingen Augsburg în perioada 02-06 iunie 2007

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                     H O T Ã R

Read more

nr. 53 din data 31.05.2007 privind retragerea dreptului de folosinta asupra unor terenuri atribuite in temeiul Legii nr. 15/2003

R O M A N I A JUDETUL MURES MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                                                      H O T A

Read more

nr. 54 din data 31.05.2007 privind aprobarea propunerii de radiere din anexa 5 a Hotararii Guvernului nr. 964/2002 a pozitiilor referitoare la sectorul de drum (km 20+400 – 26+800) din drumul national DN 14 A si aprobarea propunerii de preluare a sectorului de drum DN 14 A (km 20+400 – 26+800) din administrarea Consiliului Local al municipiului Tarnaveni in administrarea Ministerului Transporturilor

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ      MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                    H O T Ã R R E

Read more

nr. 49 din data 31.05.2007 privind nominalizarea delegaþia care se va deplasa la Ronchin-Franþa, pentru a participa la evenimentele ocazionate de organizarea “Sãptãmânii României” în perioada 5-13 octombrie 2007

ROMÂNIA JUDEÞUL MUREȘ                                                          MUNICIPIUL TÂRNǍVENI                                        CONSILIUL LOCAL  H O T Ǎ R R E A  nr. 49     Consiliul Local

Read more

nr. 44 din data 31.05.2007 privind aprobarea Planului de Urbanism General al municipiului Tarnaveni conform Avizului nr.4/2004 al M.T.C.T.

R O M A N I A JUDETUL MURES MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                                                 H O T A R A

Read more

nr. 45 din data 31.05.2007 privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construirea unei hale de productie si birouri in Tarnaveni Cart. 1 Decembrie 1918

R O M A N I A JUDETUL MURES MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                                                    H O T A R A

Read more

nr. 51 din data 31.05.2007 privind aprobarea in principiu a înstrãinãrii prin licitatie publicã a cotei pãrþi reprezentate de etajele I si II si terenul aferent din imobilul situat in Tarnaveni str. Republicii nr.30

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ      MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                    H O T Ã R R

Read more

nr. 50 din data 31.05.2007 privind completarea pct.2 Cap.VIII Taxe Locale specificate de Codul Fiscal din Hotararea Consiliului Local nr.104/2006 cu lit, “f”

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ      MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                    H O T Ã R R E

Read more

nr. 39 din data 26.04.2007 privind aprobarea rectificãrii bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2007

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ      MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                    H O T Ã R R

Read more

nr. 35 din data 17.04.2007 privind modificarea cap.IV pct. 9 din Hotararea Consiliului Local nr.104/2006 privind taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica in functie de numarul de locuri de servire

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                             H O T Ã R

Read more

nr. 31 din data 22.03.2007 privind acordarea titlului de CETÃÞEAN DE ONOARE (POST MORTEM) al municipiului Târnãveni, D-lui Dr. Ing. ION BOITAN

ROMANIA JUDETUL MURES MUNICIPIUL TARNAVENI                                              CONSILIUL LOCAL                                                               HOTÃRÂREA  nr. 31     Consiliul Local al Municipiului

Read more

nr. 30 din data 22.03.2007 privind aprobarea acordãrii în folosinþã a unui spaþiu situat in Târnãveni str.Republicii .77/A cãtre Asociatia Umanitara Marga

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                    H O T Ã R R E

Read more

nr. 26 din data 22.03.2007 privind aprobarea rectificãrii bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2007

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ    MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                         H O T Ã R R

Read more

nr. 19 din data 22.02.2007 privind stabilirea componentei comisiei speciale de analiza a activitatii Casei de Cultura Mihai Eminescu si a conducerii acestei institutii de cultura

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                             H O T Ã R

Read more

nr. 23 din data 22.02.2007 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 107/2005 – componenþa Comitetului de Înfrãþire de pe lângã Consiliul Local Târnãveni

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                             H O T Ã R

Read more

nr. 22 din data 22.02.2007 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.10/2007 – acordarea gratuitatii pe transportul public local de calatori pentru persoanele cu handicap grav si accentuat precum si pentru asistentii personali ai acestora

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                             H O T Ã R

Read more

nr. 18 din data 22.02.2007 privind stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Comunale S.A. Tarnaveni pe anul 2007

R O M A N I A JUDETUL MURES MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                                                                         HOTARAREA   nr.18    

Read more

nr. 15 din data 31.01.2007 privind completarea comisiei economice din cadrul Consiliului Local Târnãveni cu dl. consilier Mohamed Kheir Barmou

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                         H O T Ã

Read more

nr. 17 din data 31.01.2007 privind aprobarea tarifului practicat de S.C.SchusterEcosal S.R.L. pentru colectat, transportat si depozitat deseuri menajere

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                             H O T Ã

Read more

nr. 4 din data 31.01.2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii “Retea Canal menajer pe str.Nicolae Balcescu” Tarnaveni

JUDEÞUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                               H O T Ã R R E A nr. 4

Read more

nr. 5 din data 31.01.2007 privind aprobarea indicatoriilor tehnico-economici la obiectivul de investitii “Retea Canal menajer pe str. 8 Martie” Tarnaveni

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                               H O T Ã

Read more

nr. 6 din data 31.01.2007 privind aprobarea contractãrii finanþãrii nerambursabile aferente obiectivului de investitii „Reabilitarea/modernizarea instalatiilor de incalzire si izolarea termica partiala la Gimnaziul de Stat Traian Tarnaveni” cu Administratia Fondului de Mediu

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                               H O T Ã

Read more

nr. 7 din data 31.01.2007 privind aprobarea necesitãþii ºi oportunitãþii realizãrii unor dotãri ºi obiective de investitii pe anul 2007

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                               H O T Ã

Read more

nr. 8 din data 31.01.2007 privind aprobarea alocãrii de fonduri pentru continuarea construirii ºi reparaþiei lãcaºelor de cult apaþinând Bisericii Ortodoxe Târnãveni ºi Bisericii Greco-Catolice Târnãveni

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                     H O T Ã R

Read more

nr. 9 din data 31.01.2007 privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr.104/2006

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                         H O T Ã

Read more

nr. 10 din data 31.01.2007 privind aprobarea procedurii de acordare a gratuitãþii pe transportul public local de cãlãtori pentru persoanele cu handicap grav ºi accentuat precum ºi pentru asistenþii personali ai acestora

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                         H O T Ã

Read more

nr. 11 din data 31.01.2007 privind completarea Consiliului de Administratie al S.C.COMUNALE S.A. – in urma demisiei d-nei Moldovan Maria

R O M N I A JUDEÞUL MUREȘ     MUNICIPIUL TÂRNÃVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                    H O T Ã R R

Read more