nr. 54 din data 20.04.2015 Privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici impreun cu co-finanarea proiectului: Investitii pentru exploatarea si intretinerea sistemelor de apa si canalizare la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional SC Compania AQUASERV SA Tg-Mures finantat partial din disponibilul creat la nivelul proiectului Extinderea i reabilitarea infrastructurii de ap i apa uzata in judetul Mures CCI nr.2009 RO 161 PR 019din cadrul POS Mediu, de catre Municipiul Tarnaveni

ROMÂNIA                                                                                                 JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL       HOTĂRÂREA NR. 54/20.04.2015   Privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a

Read more

nr. 55 din data 20.04.2015 Privind aprobarea modificarii Anexei nr.1 aprobata prin H.C.L. nr. 29/26.02.2015 – Lista bunurilor proprietate publica aferente serviciilor de alimentare cu apa a satului Bobohalma- municipiul Tarnaveni care se predau in gestiune delegata la S.C. Compania Aquaserv S.A

ROMÂNIA                                                                                                 JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA NR.55/20.04.2015    Privind aprobarea  modificării Anexei nr.1 aprobată prin H.C.L. nr.

Read more

nr. 37 din data 26.03.2015 Privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Tarnaveni pentru anul scolar 2015-2016

R O M N I A                                                                                JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA NR. 37/26.03.2015 Privind aprobarea organizării rețelei

Read more

nr. 38 din data 26.03.2015 Privind aprobarea contului de execuie al bugetului general al Municipiului Tarnaveni si a situatiilor financiare pe anul 2014

ROMÂNIA                                                                                      JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL     HOTĂRÂREA NR. 38/26.03.2015   Privind aprobarea  contului de execuție al bugetului

Read more

nr. 40 din data 26.03.2015 Privind validarea modificarilor efectuate prin Dispozitia Primarului nr. 332/23.03.2015 asupra bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pe anul 2015

ROMÂNIA                                                                                      JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL     HOTĂRÂREA NR.40/26.03.2015 Privind validarea modificărilor efectuate prin Dispoziția Primarului nr. 332/23.03.2015

Read more

nr. 42 din data 26.03.2015 Privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a spatiului medical situat in Tanaveni str. Republicii, nr.35, a Documentatiei de licitatie si imputernicirea Primarului Municipiului Tarnaveni in vederea semnarii contractului de vanzare-cumparare

ROMÂNIA JUDEȚUL MUREȘ                                                                                   MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA NR.42/26.03.2015 Privind aprobarea vânzării prin licitație publică a spațiului medical situat

Read more

nr. 44 din data 26.03.2015 Privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de Serviciul Public de Asistenta Social Tarnaveni pentru perioada 2015-2020

ROMÂNIA                                                                             JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                 CONSILIUL LOCAL     HOTĂRÂREA  NR. 44/26.03.2015 Privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a

Read more

nr. 48 din data 26.03.2015 Privind aprobarea modificarii art.17 aliniat 1,Cap.III dinRegulamentul de functionare a asociatiilor de proprietari, atributiile administratorului de condominiu, metodologia de suspendare, retragere si/sau anularea atestatului de administrare precum si exercitarea controlului de catre administratia publica locala asupra activitatii asociatiilor de proprietari din municipiul Tarnaveni.

ROMÂNIA                                                                                                 JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL     HOTĂRÂREA NR. 48/26.03.2015 Privind  aprobarea modificării art.17 aliniat 1,Cap.III din 

Read more

nr. 49 din data 26.03.2015 Privind aprobarea Regulamentului referitor la procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc sa obtina calitatea de administrator de imobile la Asociatiile de proprietari din municipiul Tarnaveni

ROMÂNIA                                                                                            JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL       HOTĂRÂREA NR.49/26.03.2015 Privind aprobarea žRegulamentului referitor la procedura de atestare a persoanelor

Read more

nr. 24 din data 26.02.2015 Privind indreptarea unei erori materiale cuprinse in Anexa HCL nr.103/2014 privind aprobarea Listei solicitantilor care au acces la locuintele pentru tineri, destinate inchirierii in ordinea de prioritate, pentru anul 2014, respectiv in Anexa HCL nr.121/2014 privind aprobarea Listei de repartizare a locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, construite din fonduri ANL

ROMÂNIA JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TARNAVENI                                                                                     CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA NR.24/26.02.2015   Privind indreptarea unei erori materiale cuprinse in Anexa HCL

Read more

nr. 25 din data 26.02.2015 Privind aprobarea modificrii Actului Constitutiv i a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar ECOLECT MURE i mandatarea Primarului Municipiului Trnveni, dl. Meghean Nicolae Sorin, reprezentantul municipiului Trnveni n Adunarea General a Asociaiei, s voteze aprobarea modificrii Actului Constitutiv i a Statutului Asociaiei

ROMÂNIA JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 25/26.02.2015 Privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și a Statutului Asociatiei de

Read more

nr. 26 din data 26.02.2015 Privind aprobarea Regulamentului de nfiinare, organizare i funcionare a asociaiilor de proprietari, atribuiile administratorului de condominiu, metodologia de suspendare, retragere i/sau anularea atestatului de administrator precum i exercitarea de ctre administraia public local a controlului asupra activitii asociaiilor de proprietari din municipiul Trnveni

ROMÂNIA                                                                                                 JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA NR.26/26.02.2015 Privind aprobarea Regulamentului de înființare, organizare și funcționare a asociațiilor

Read more

nr. 27 din data 26.02.2015 Privind aprobarea cuprinderii n domeniul public al municipiuluiTrnveni a mijloacelor fixe rezultate n urma finalizrii obiectivului de investiii Alimentare cu ap satul Bobohalma

ROMÂNIA                                                                                                 JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA NR.27/26.02.2015 Privind aprobarea cuprinderii în domeniul public al municipiuluiTârnăveni a mijloacelor

Read more

nr. 28 din data 26.02.2015 Privind aprobarea inventarierii patrimoniului public i privat al municipiului Trnveni pe anul 2014

ROMÂNIA JUDEȚUL MUREȘ        MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                          HOTĂRÂREA NR.28/26.02.2015 Privind aprobarea inventarierii  patrimoniului public și privat al municipiului Târnăveni

Read more

nr. 29 din data 26.02.2015 Privind aprobarea completrii Anexei nr.5 – Lista bunurilor proprietate public, aferente serviciilor gestiunea sisteme de alimentare cu ap aparintoare domeniului public al municipiului Trnveni la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu ap i canalizare, nr. 22/202.662/2010 cu mijloacele fixe rezultate n urma finalizrii obiectivului de investiiiAlimentare cu ap satul Bobohalma

ROMÂNIA                                                                                                 JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL       HOTĂRÂREA NR.29/26.02.2015 Privind aprobarea completării Anexei nr.5  – Lista bunurilor

Read more

nr. 31 din data 26.02.2015 Privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiii Amenajare centru social de recreere i socializare Victoria , a indicatorilor tehnico- economici aferenti obiectivului de investiii Amenajare centru social de recreere i socializare Victoria i modificarea Hotrrii Consiliului Local al Municipiului Trnveni nr.16/10.02.2015

ROM ÂNIA JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA NR.31/26.02.2015        Privind aprobarea Studiului  de fezabilitate pentru obiectivul de

Read more

nr. 18 din data 10.02.2015 Privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pe anul 2015

ROMÂNIA                                                                                                 JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL                                                       HOTĂRÂREA  NR. 18/10.02.2015 Privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni

Read more

nr. 19 din data 10.02.2015 Privind aprobarea numarului burselor si cuantumul lunar al burselor acordate elevilor de la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat din municipiul Tarnaveni pentru sem.al- II-lea al anului scolar 2014-2015

ROMÂNIA                                                                           JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA NR.19/2014   Privind aprobarea numărului  burselor  și cuantumul lunar al burselor

Read more

nr. 20 din data 10.02.2015 Privind aprobarea cuprinderii in domeniul public al municipiului Tarnaveni a bunurilor bransamente de apa si racorduri de canal realizate si receptionate in perioada 01.01.2014-31.12.2014

ROMÂNIA                                                                           JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA NR.20/10.02.2015 Privind aprobarea cuprinderii în domeniul public al municipiului Târnăveni a

Read more

nr. 2 din data 29.01.2015 privind tranformarea unor posturi din statul de functii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Tarnaveni in vederea promovarii

ROMÂNIA                                                                                            JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL           HOTĂRÂREA NR.2/29.01.2015 Privind tranformarea unor posturi din statul de funcții al

Read more

nr. 3 din data 29.01.2015 privind aprobarea raportului de evaluare a unor utilaje si echipamente din domeniul privat al municipiului Tarnaveni scoase din functiune si propuse spre valorificare

ROMÂNIA                                                                                                 JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA NR. 3/29.01.2015 Privind aprobarea raportului de evaluare a unor utilaje și

Read more

nr. 5 din data 29.01.2015 privind aprobarea valorii de vanzare a spatiilor medicale, a ratei dobanzii in cazul vanzrii in rate si imputernicirea primarului municipiului Tarnaveni sa semneze contractele de vanzare cumparare

ROMÂNIA JUDEȚUL MUREȘ                                                                                   MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA NR. 5/29.01.2015 Privind aprobarea valorii de vânzare a spațiilor medicale, a

Read more

nr. 8 din data 29.01.2015 privind mandatul dat reprezentantului municipiului Tarnaveni de a vota in Adunarea Generala a A.D.I AQUA INVEST MURES aprobarea modelelor Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare pentru persoanele fizice si juridice, inclusiv anexele acestora, in aria de operare a S.C Compania Aquaserv S.A, anexa la Contractul de Delegare nr. 22/202.662/ 2010

ROMÂNIA JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA NR. 8/29.01.2015 Privind mandatul dat reprezentantului municipiului Tarnaveni de a vota

Read more

nr. 9 din data 29.01.2015 privind aprobarea concesionarii in vederea extinderii locuintelor existente, a terenului situat n str. oimilor, nr.41 in suprafata de 33,15 mp, a Raportului de evaluare al acestui teren, a studiului de oportunitate, caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire privind concesionarea prin negociere direct

ROMÂNIA JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA NR. 9/29.01.2015 Privind aprobarea concesionării în vederea extinderii locuințelor existente, a

Read more

nr. 11 din data 29.01.2015 privind aprobarea Planului de actiuni privind lucrarile de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activitati in folosul comunitatii n anul 2015

ROMÂNIA                                                                             JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                 CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA  NR. 11/29.01.2015 Privind aprobarea Planului de acțiuni privind lucrările de

Read more